Próbálja ki INGYEN!

(Saját adataival töltse ki, a cégnevet később kell megadni.)

Címkefelhő

E-számla digitális aláírás nélkül - NAV állásfoglalással

Címkék: , , , ,

Dátum: ,

Még mindig számos neves portál, magazin és szaklap jelentet meg téves információkat az e-számlával kapcsolatban, holott az ÁFA törvény egyértelmű. De ha ez nem lenne elég, akkor alább részletes NAV állásfoglalást is közlünk, amiből tisztánt érthető: NEM KELL digiátlis aláírással, sem időbélyegzővel ellátni az e-számlát.

Az e-számla ugyanis attól e-számla, hogy elektronikus úton állították elő, vagy elektronikus módon továbbították, nem a digitális aláírástól és nem is az időbélyegzőtől. Alább olvasható, hogy a számla "kézhezvételének" időpontját igazolandó célszerű megőrizni az e-mailt, amiben ez e-számla érkezett.

16700_408906702600129_443213849297487463_n.jpg

A Számlázoo.hu Online Számlázó Program segítségével külön költségek nélkül, csupán az éves előfizetési díj fejében korlálan számú e-számlát állíthat ki, amelyek megfelelnek a NAV elvárásainak.

A NAV hivatalos állásfoglalása alább olvasható.

Fontos, hogy sem a számlázási irányelv, sem az Áfa tv. nem ír elő kötelezően követendő eljárást az elektronikus számlák tekintetében arra vonatkozóan, hogy az adóalany hogyan teljesíti a számla eredetének hitelességére, tartalmának sértetlenségére és olvashatóságának biztosítására vonatkozó kötelezettségét, csak - mintegy lehetőségként - kínálja fel, hogy az elektronikus számla kibocsátása során a minősített elektronikus aláírás alkalmazásával vagy EDI rendszerben történő kibocsátással is meg tud felelni a fenti kötelezettségeknek.

Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az elektronikus számla fogadásának, illetve a hitelesség, a sértetlenség és az olvashatóság biztosításának a termék beszerzője, illetve a szolgáltatás igénybevevője részéről technikai feltételei vannak, amelyeket az elektronikus számlák fogadásához ki kell alakítani. Az elektronikus számlázással kapcsolatban tehát továbbra is elengedhetetlen a felek együttmuködése. Ezért az Áfa tv. 175. § (3) bekezdése az elektronikus számla kibocsátásának feltételeként továbbra is előírja a számlabefogadó beleegyezését (ami nem csak formális lehet, vagyis megvalósulhat pl. a kapott számla kifizetésével történő hallgatólagos beleegyezés révén is), illetve EDI alkalmazása esetén a felek előzetes, írásbeli megállapodását.

Tájékoztatom továbbá, hogy az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) előírásainak figyelembevételével - elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét. Felhívom a figyelmét, hogy a GKM rendelet külön szabályokat állapít meg a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott számla, az ilyen aláírással nem rendelkező számla, és az EDI rendszerben továbbított számla megőrzésére [GKM rendelet 3-6. §]. A hivatkozott rendelkezések alapján, amennyiben olyan számláról van szó, mely során az időbélyegző tanúsítja a számla "kézhezvételének" időpontját, a számla továbbítása során érkezett e-mail üzenetet nem szükséges megőrizni. Míg abban az esetben, ha erre nincs lehetőség, tanácsos megőrizni a partnertől kapott e-mailt is, amivel igazolható a számla rendelkezésre állásának időpontja.

Megjegyzem, hogy az adatok megőrzésére vonatkozóan figyelemmel kell lenni továbbá az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII.29.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) előírásaira is.

A PM rendelet 3. §-a értelmében elektronikus számla esetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 95. § (3) bekezdésében előírt bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátójának és a számla befogadójának a 2. mellékletben meghatározott módon és formátumban kell eleget tenni. Az állami adóhatóság részére történő adat átadással összefüggésben pdf. formátum alkalmazásáról a PM rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja rendelkezik.

A nem EDI rendszerben kibocsátott számlákat illetve az Áfa tv. 175. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő elektronikus aláírást nem tartalmazó számlákat kötelező mind a számla kibocsátójának, mind a számla befogadójának a PM rendelet 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltaknak megfelelő formátumban az adóhatóság rendelkezésére bocsátani. Emellett az Áfa tv. 175. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelő elektronikus aláírást tartalmazó számla tekintetében a jogszabály az adóalany választására bízza, hogy a PM rendelet 2. számú mellékletének 2. vagy 3. pontját alkalmazza-e.

Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylatról - a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet előírásainak figyelembevételével - készített elektronikus másolattal az Áfa tv. szerinti bizonylat megőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja az eredeti bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.

 

Tehát:

  • a törvény nem kötelez a minősített digitális aláírás használatára,
  • a törvény nem kötelez időbélyegzés használatára,
  • egy e-számla attól e-számla, hogy elektronikus úton állították elő vagy elektronikus úton továbbították,
  • az e-számla befogadásáról NEM KELL nyilatkozat a vevőtől, elég ha kifizeti, ezzel ráutaló magatartással elfogadta, hogy Ön elektronikus számlát küld részére és kinyilvánította, hogy befogadta azt,
  • a számla hitelessége igazolható egyéb módszerekkel is, így az e-mailben átküldött PDF számla is lehet hiteles, amit a NAV elfogad

Az e-mailek hitelességét hivatott javítani a Számlázoo.hu által használt DKIM eljárás is, amivel az e-mailek eredetének hitelessége igazolható, amiben a PDF számlák kiküldésre kerülnek. Ha a vevője megőrzi az előírásoknak megfelelően az e-számlát és az e-mailt is, akkor ő kétséget kizáróan igazolni tudja a számla adattartalmának sértetlenségét és a számla eredetiségét.

Kézzel válogattuk ide, ezek is érdekesek lehetnek!

Számla küldése e-mailben - NAV állásfoglalás


Kattintson ide a folytatáshoz!

Hiteles e-számla digitális aláírás nélkül


Kattintson ide a folytatáshoz!

Amit nem reklámoz a NAV: díjbekérő, proforma számla

Tudta Ön, hogy a fölösleges ÁFA fizetés alól egy nagyon egyszerű LEGÁLIS módszerrel mentesítheti vállalkozását? Persze ezt nem reklámozza az adóhatóság...
Kattintson ide a folytatáshoz!

Számlázó program 2015

Kedves Vállalkozó! A rengeteg átnézendő és átgondolandó dolog között fordítson figyelmet arra is, hogy számlázó programját megnézze és elgondolkodjon ...
Kattintson ide a folytatáshoz!

Ingyenes online számlázó program 2015-re

Ingyen adjuk kezdő vállalkozásoknak, kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt online számlázó programunkat. Próbálja ki és használja a kipróbálás után is akár ...
Kattintson ide a folytatáshoz!